IZVOZ

USLUGE ORGANIZACIJE IZLAGANJA NA SAJMOVIMA U KINI

GUANGZHOU TRADE FAIR

SHENZEN TRADE FAIR

SHANGHAI TRADE FAIR

Ukoliko ste spremni ponuditi i predstaviti Vaš proizvod na tržištu od 1,35 milijardi stanovnika nudimo Vam sljedeće usluge:

Analiziramo vaš proizvod i tržište te pronalazimo adekvatan sajam za izlaganje vašeg proizvoda u Kini

Odrađujemo administrativnu proceduru apliciranja i prijave

Vršimo izradu i print vaših promo materijala u Kini

Dogovaramo uređenje štanda sukladno vašim uputama

Organiziramo prijevoz izložbenih samplova za potrebe izlaganja

Dogovaramo i pomažemo oko B2B i B2C sastanaka

Organiziramo vaš smještaj i prijevoz za vrijeme sajma

Tokom cijelog sajma na raspolaganju Vam je naše stručno osoblje koje će biti adekvatno educirano i pripremljeno da uz vas na sajmu prezentira vaše proizvode.